Bus Times

86 - Bangor - Llanberis

A bus service operated by Gwynfor Coaches

Llanberis - Bangor

Llanberis Interchange 08:00
Llanberis Maes Padarn 08:00
Llanberis Londis 08:00
Llanberis Dolbadarn Hotel 08:00
Llanberis Joe Brown 08:01
Llanberis, o/s Hsbc 08:01
Pen-gilfach Glyn Rhonwy 08:02
Pen-gilfach Gwel Llyn 08:03
Fachwen Hafod Wen 08:03
Brynrefail Llanberis Road 08:04
Brynrefail Y Fricsan 08:05
Cwm-y-glo 08:05
Cwm-y-glo Maes Gerddi 08:05
Cwm-y-glo Capel Bach 08:06
Cwm-y-glo Dol Afon 08:06
Pont-Rhythallt Glyntrwog 08:07
Pont-Rhythallt Bro Rhythallt 08:08
Llanrug Pont Rhythallt 08:09
Pont-Rhythallt Tal-y-Bont 08:09
Llanrug Ffordd yr Orsaf 08:09
Llanrug Nant y Glyn 08:10
Llanrug Corlan y Rhos 08:11
Llanrug Sgwar 08:11
Llanrug Crawia 08:13
Bethel Capel Cysegr 08:19
Llanddeiniolen Erw-Bian 08:19
Llanddeiniolen Cefn Llan 08:20
Llanddeiniolen Gors Bach Inn 08:27
Llanddeiniolen Groeslon Ty Mawr 08:29
Llanddeiniolen Ty Mawr 08:30
Seion Rhosywylfa 08:31
Y Felinheli Nant Y Garth 08:33
Y Felinheli Faenol 08:35
Capel-y-graig Nant y mount 08:36
Bangor Penrhos Community Centre Q 08:37
Bangor Penrhos Community Centre 08:37
Bangor Ysgol y Faenol 08:37
Bangor Capel y Graig 08:37
Bangor Goleufryn 08:38
Bangor Ysbyty Gwynedd 08:39
Bangor Penrhos Garnedd 08:40
Bangor Kingdom Hall 08:40
Bangor Bryn Adda 08:40
Coed Mawr Hafod Elfyn 08:41
Bangor Pen Coed Mawr 08:41
Bangor Heol Penrhos 08:42
Bangor Ffordd Penrhos 08:42
Bangor Ffordd Belmont 08:43
Bangor Swyddfa'r Post Office 08:44
Upper Bangor Coleg Menai 08:45
Upper Bangor Canolfan Hamdden 08:45
Upper Bangor Llys Tryfan 08:46
Bangor Morrisons 08:47
Bangor Railway Station (Stop J) 08:48
Bangor Ffordd Deiniol 08:48
Bangor Bus Station (Stand A) 08:51

Bangor - Llanberis

Similar services

More information

Gwynfor Coaches