bustimes.org

3 - Abertillery - Abertillery via Arael View

A bus service operated by Henleys

Map

Abertillery High Street (Stop A) 09:30 09:30 10:30 10:30 11:30 11:30 12:30 12:30 13:30 13:30 14:30 14:30 15:30 15:30 16:30 16:30 17:30 17:30
Abertillery, before Crown Inn 08:15 08:15 09:33 09:33 10:33 10:33 11:33 11:33 12:33 12:33 13:33 13:33 14:33 14:33 15:33 15:33 16:33 16:33 17:33 17:33
Abertillery, opp Howell Griffiths Court 09:33 09:33 10:33 10:33 11:33 11:33
Abertillery Rose Heyworth Social Club (nr former) 09:33 09:33 10:33 10:33 11:33 11:33
Abertillery Attlee Avenue Middle (o/s 36) 09:33 09:33 10:33 10:33 11:33 11:33
Abertillery, nr George Daggar 09:34 09:34 10:34 10:34 11:34 11:34
Abertillery, at Arael View Terminus 09:34 09:34 10:34 10:34 11:34 11:34
Abertillery, at Arael View Terminus 08:18 08:18 09:35 09:35 10:35 10:35 11:35 11:35 12:35 12:35 13:35 13:35 14:35 14:35 15:35 15:35 16:35 16:35 17:35 17:35
Abertillery, in Arael View 08:18 08:18 09:35 09:35 10:35 10:35 11:35 11:35 12:35 12:35 13:35 13:35 14:35 14:35 15:35 15:35 16:35 16:35 17:35 17:35
Abertillery Lawrence Avenue (o/s 20) 08:18 08:18 09:35 09:35 10:35 10:35 11:35 11:35 12:35 12:35 13:35 13:35 14:35 14:35 15:35 15:35 16:35 16:35 17:35 17:35
Abertillery Rose Heyworth Social Club (nr former) 09:36 09:36 10:36 10:36 11:36 11:36
Abertillery, o/s Howell Griffiths Court 09:36 09:36 10:36 10:36 11:36 11:36
Abertillery, after Crown Inn 08:20 08:20 09:37 09:37 10:37 10:37 11:37 11:37 12:37 12:37 13:37 13:37 14:37 14:37 15:37 15:37 16:37 16:37 17:37 17:37
Abertillery, before Portland Street 09:39 09:39 10:39 10:39 11:39 11:39
Abertillery, in Castle Street 09:42 09:42 10:42 10:42 11:42 11:42
Abertillery, in Tesco 08:25 09:45 09:45 10:45 10:45 11:45 11:45
Abertillery High Street (Stop B) 09:46 09:46 10:46 10:46 11:46 11:46
Abertillery High Street (Stop A) 08:30 08:25 09:47 09:47 10:47 10:47 11:47 11:47 12:47 12:47 13:47 13:47 14:47 14:47 15:47 15:47 16:47 16:47 17:47 17:47

Timetable data from the Traveline National Dataset

More information

Henleys