🦠😷 Coronavirus (COVID-19): some timetables are changing at short notice. If you need to travel, please check the bus operator’s website.

bustimes.org

5A - Nantlle - Bangor via Caernarfon

A bus service operated by Clynnog & Trefor

Map

Nantlle - Bangor via Caernarfon

Nasareth Capel Nazareth 07:20
Nasareth Nebo Turn 07:20
Nebo Capel 07:22
Nebo Post Office 07:22
Nebo War Memorial 07:23
Llanllyfni Llwyd Coed Bach Cross 07:27
Llanllyfni School 07:29
Llanllyfni Quarrymen's Arms 07:30
Llanllyfni Felin Gerrig 07:30
Penygroes Stad Ddiwydiannol 07:31
Penygroes Povey's Garage 07:31
Penygroes, o/s Capel y Groes 07:32
Penygroes Leisure Centre 07:32
Talysarn Bro Silyn 07:36
Nantlle Gwernoer 07:37
Nantlle Old Post Office 07:39
Nantlle Old Post Office 07:40
Nantlle Gwernoer 07:43
Talysarn Bro Silyn 07:45
Talysarn Swyddfa'r Post Office 07:47
Penygroes Leisure Centre 07:51
Penygroes, opp Capel y Groes 07:51
Penygroes High Street 07:52
Penygroes Red Lion 07:52
Penygroes Tredafydd 07:52
Groeslon Inigo Jones 07:55
Groeslon Pennionyn 07:57
Groeslon Llwyn-y-gwalch 07:57
Dolydd Capel Brynrodyn 07:58
Pont Dolydd 07:59
Dolydd Maen Coch 08:00
Llanwnda Ffingar 08:02
Llanwnda Dinas 08:02
Bontnewydd Ffrwd Cae Du 08:04
Bontnewydd Plas Dinas Turn 08:04
Bontnewydd Cartref 08:05
Bontnewydd Prif 08:06
Bontnewydd Pont Glan-Beuno 08:06
Bontnewydd Tyddyn-du 08:07
Caernarfon Parc Muriau 08:08
Caernarfon Tesco (N-bound) 08:09
Caernarfon Bro Helen 08:10
Caernarfon Eagle Hotel 08:11
Caernarfon Bus Station (Stand A) 08:12
Caernarfon Turf Square 08:12
Caernarfon Asda (B) 08:12
Waterloo Port Morrisons 08:12
Waterloo Port Lon Campbell 08:13
Waterloo Port Ffordd Bangor Road 08:14
Waterloo Port Tal Menai 08:15
Waterloo Port Ferodo 08:16
Waterloo Port Griffiths Crossing 08:17
Y Felinheli Plas Menai Roundabout 08:18
Capel-y-graig Nant y mount 08:26
Bangor Penrhos Community Centre 08:28
Bangor Ysgol y Faenol 08:28
Bangor Capel y Graig 08:28
Bangor Goleufryn 08:29
Bangor Ysbyty Gwynedd 08:30
Bangor Penrhos Garnedd 08:31
Bangor Kingdom Hall 08:31
Bangor Bryn Adda 08:31
Coed Mawr Hafod Elfyn 08:32
Bangor Pen Coed Mawr 08:32
Bangor Heol Penrhos 08:33
Bangor Ffordd Penrhos 08:33
Bangor Ffordd Belmont 08:34
Bangor Swyddfa'r Post Office 08:35
Upper Bangor Coleg Menai 08:36
Upper Bangor Canolfan Hamdden 08:36
Upper Bangor Llys Tryfan 08:37
Bangor Morrisons 08:38
Bangor Railway Station (Stop J) 08:39
Bangor Ffordd Deiniol 08:39
Bangor Bus Station (Stand A) 08:42

Bangor - Nantlle via Caernarfon

Bangor Bus Station (Stand A) 15:25
Bangor Ffordd Deiniol 15:25
Bangor Farrar Street 15:26
Bangor Plaza (Stop P) 15:26
Bangor Railway Station (Stop H) 15:27
Bangor Morrisons 15:27
Upper Bangor Llys Tryfan 15:28
Upper Bangor Leisure Centre 15:29
Upper Bangor Coleg Menai 15:30
Bangor Swyddfa'r Post Office 15:30
Bangor Ffordd Belmont 15:31
Bangor Ffordd Penrhos 15:32
Bangor Penrhos 15:32
Bangor Top Coed Mawr 15:33
Coed Mawr Hafod Elfyn 15:34
Bangor Kingdom Hall 15:35
Bangor Penrhos Garnedd 15:35
Bangor Ysbyty Gwynedd 15:37
Bangor Goleufryn 15:37
Bangor Ysgol y Faenol 15:38
Bangor Dafarn Newydd 15:39
Capel-y-graig Nant y Mount 15:40
Waterloo Port Parciau Farm 15:49
Waterloo Port Griffiths Crossing 15:49
Waterloo Port Ferodo 15:50
Waterloo Port Tal Menai 15:51
Waterloo Port Ffordd Bangor 15:52
Waterloo Port 15:52
Waterloo Port L“n Campbell 15:53
Waterloo Port Morrisons 15:54
Caernarfon Bus Station (Stand C) 15:55
Caernarfon Turf Square 15:55
Twt Hill Asda (C) 15:55
Caernarfon Bro Helen 15:58
Caernarfon Tesco 15:58
Caernarfon Parc Muriau 15:59
Bontnewydd Tyddyn-Elen 16:01
Bontnewydd Prif 16:02
Bontnewydd Cartref 16:02
Bontnewydd Plas Dinas Turn 16:02
Bontnewydd Ffrwd Cae Du 16:03
Llanwnda Dinas 16:03
Llanwnda Ffingar 16:04
Dolydd Maen Coch 16:05
Pont Dolydd 16:06
Dolydd Capel Brynrodyn 16:06
Groeslon Llwyn-y-gwalch 16:07
Groeslon Pennionyn 16:08
Groeslon Inigo Jones 16:10
Penygroes Tredafydd 16:13
Penygroes Red Lion 16:14
Penygroes High Street 16:15
Penygroes Gorsaf Heddlu 16:15
Penygroes Stad Ddiwydiannol 16:15
Llanllyfni Felin Gerrig 16:16
Llanllyfni Quarrymen's Arms 16:17
Llanllyfni Ysgol 16:18
Llanllyfni Llwyd Coed Bach Cross 16:20
Nasareth Nebo Turn 16:22
Nebo Capel 16:24
Nebo Post Office 16:24
Nebo Post Office 16:24
Nebo War Memorial 16:25
Nasareth Nebo Turn 16:28
Nasareth Capel Nazareth 16:30
Pant-Glas Post Office 16:34
Bryncir Capel Soar 16:38
Efail Glan-Dwyfach 16:40
Rhoslan Maes Eifion 16:45
Rhoslan Pont Rhyd-y-benllig 16:46
Penybryn Ty'n Rhos 16:49
Criccieth Victoria Terrace 16:49
Criccieth Heddlu 16:49
Criccieth Y Maes High Street 16:50

Timetable data from the Traveline National Dataset

More information

Clynnog & Trefor