Bus Times

617 - Lampeter - Rhydowen via Llanybydder, Gorsgoch, Talgarreg

A bus service operated by Richards Bros

Rhydowen - Lampeter via Llanybydder, Gorsgoch, Talgarreg

Lampeter - Rhydowen via Llanybydder, Gorsgoch, Talgarreg

More information

Richards Bros