bustimes.org

300 - Banff - Macduff

A bus service operated by Deveron Coaches

Map

Banff - Macduff

Macduff - Banff

Macduff, opp Millburn Court 08:40 09:25 then hourly until 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
Macduff, opp King Edward Court 08:40 09:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
Macduff, opp Myrus Circle 08:40 09:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
Macduff, opp Doune Crescent 08:41 09:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
Macduff Fife Terrace (NE-bound) 08:41 09:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
Macduff Fife Street (opp 2a) 08:41 09:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
Macduff, opp McKay Road 08:42 09:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
Macduff Fife Street (opp 27) 08:42 09:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
Macduff, at James Street 08:43 09:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
Macduff Garden Street (NW-bound) 08:43 09:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
Macduff High Street (NE-bound) 08:43 09:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
Macduff, at Gellymill Street 08:44 09:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
Macduff, at Town Hall 08:45 09:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
Macduff, at Horns Brae 08:45 09:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
Macduff Union Road (SW-bound) 08:45 09:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
Banff Bridge Road (NW-bound) 08:48 09:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
Banff, opp Water Lane 08:49 09:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
Banff Low Street (S-bound) 08:50 09:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
Banff, at Airlie Gardens 08:50 09:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
Banff High Street (at 43) 08:51 09:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41
Banff Castle Street (N-bound) 08:52 09:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42
Banff Chalmers Hospital (N-bound) 08:53 09:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
Banff Chalmers Hospital (W-bound) 08:53 09:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
Banff, opp Fife Street 08:54 09:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44
Banff, opp Wood Street 08:54 09:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44
Banff, opp Duncan Street 08:55 09:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
Banff, at Bayview Crescent 08:56 09:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46
Banff, at Addison Crescent 08:56 09:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46
Banff, at Tannery Court 08:57 09:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47
Banff, at Findlater Place 08:58 09:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48
Banff, at Cramond Terrace 08:59 09:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49
Banff, opp Swimming Pool 09:00 09:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
Banff, opp Academy 13:50 14:50
Banff Academy (opp) 13:50 14:50
Banff, opp Nursing Home 13:55 14:55

Timetable data from the Traveline National Dataset

More information

Deveron Coaches