Bus Times

Bampton, opp Exeter Inn

On A396

Next departures

398 Dulverton 17:52

Friday

398 Dulverton 09:02
398 Bampton 11:32
398 Dulverton 13:02
398 Bampton 15:32
398 Bampton 16:52
398 Dulverton 17:52

Saturday

398 Dulverton 09:02
398 Bampton 11:32
398 Dulverton 13:02

Nearby stops