Bus Times

Exebridge Nurseries (NW-bound)

On B3222

Next departures

Monday

25 Dulverton 06:36
25 Dulverton 08:33
398 Dulverton 09:16
25 Dulverton 11:23
398 Dulverton 13:33
25 Dulverton 13:48
25 Dulverton 16:38
398 Dulverton 18:06
25 Dulverton 19:03

Tuesday

25 Dulverton 06:36

Nearby stops