Bus Times

Exebridge Dulverton Road Garage (E-bound)

On Blights Hill

Next departures

398 Tiverton 08:07
25 Taunton 09:02
398 Tiverton 09:47
25 Taunton 11:52
398 Tiverton 14:07
25 Taunton 14:17
25 Taunton 17:07
25 Taunton 19:32

Wednesday

25 Taunton 07:02
398 Tiverton 08:07