Laindon Fenton Way (S-bound)

On Fenton Way, near Victoria Rd

Buses point south ↓

B1 Basildon Town Centre 11:44
B1 Basildon Town Centre 11:56
B1 Basildon Town Centre 12:08
B1 Basildon Town Centre 12:20
B1 Basildon Town Centre 12:32
B1 Basildon Town Centre 12:44
B1 Basildon Town Centre 12:56
B1 Basildon Town Centre 13:08
B1 Basildon Town Centre 13:20
B1 Basildon Town Centre 13:32
B1 Basildon Town Centre 13:44
B1 Basildon Town Centre 13:56

Later ↓

Nearby stops

Map