bustimes.org

Lydd, opposite Airport Turning

On Romney Road, near Airport Turning

Buses point north-east ↗︎

Next departures

103 Rye 12:12
104 Cheriton 12:48
103 Rye 13:12
103 Folkestone 14:01
103 Rye 14:12
103 Rye 15:12
103 Rye 16:12
103 Rye 17:12

Sunday

103 Rye 09:05
103 Rye 10:12