bustimes.org

Presteigne, outside Police Station

On Hereford Street, near Back Lane, near Presteigne Police Station

Buses point south-east ↘︎

Next departures

Monday

41 Kington 06:59
41 Kington 09:30
X11 Ludlow 10:18
41 Kington 11:30
41 Kington 13:29
X11 Builth Wells 14:15
41 Kington 16:34

Tuesday

41 Kington 06:59
41 Kington 09:30
41 Kington 11:30