Leighton Buzzard, outside Tesco

On Leighton Road, near Tesco

Buses point north ↑