bustimes.org

Boythorpe, adjacent to Whitecotes School

On Whitecotes Lane, near Harehill Road

Buses point west ←

X17 Matlock 09:30
X17 Matlock 10:30
X17 Matlock 11:30
X17 Matlock 12:30
X17 Matlock 13:30
X17 Matlock 14:30
X17 Matlock 15:42
X17 Matlock 16:44
X17 Matlock 17:50
X17 Walton 18:19

Later ↓