bustimes.org

South Kilvington Stockton Road (SE-bound)

On Upsall Lane, near Stockton Road

Buses point south-east ↘︎

Next departures

Monday

70 Ripon 10:28
70 Ripon 12:43
70 Ripon 16:43
70 Ripon 17:51

Tuesday

70 Ripon 10:28
70 Ripon 12:43
70 Ripon 16:43
70 Ripon 17:51

Wednesday

70 Ripon 10:28
70 Ripon 12:43