bustimes.org

Whiteleas Boldon Lane-Heaton Gardens (S-bound)

On Boldon Lane, near Outside Heaton Gardens Junction

Buses point south ↓

Next departures

50 Durham 06:29
X34 Newcastle upon Tyne 06:30
50 Durham 06:52
5 Jarrow 07:09
X34 Newcastle upon Tyne 07:12
50 Durham 07:23
5 Jarrow 07:41
X34 Newcastle upon Tyne 07:45
50 Durham 07:53
X34 Newcastle upon Tyne 08:00