Bus Times

Tiddington, opp Alveston Primary School

On Knights Lane, near Alveston Primary School

Next departures

X17 Shottery 12:51⚡
X17 Shottery 12:52⚡
X17 Stratford-upon-Avon 13:18⚡
X17 Stratford-upon-Avon 13:47⚡
X17 Stratford-upon-Avon 14:17⚡
X17 Stratford-upon-Avon 14:52⚡
X17 Stratford-upon-Avon 14:44
6 Stratford-upon-Avon 15:01⚡
X17 Stratford-upon-Avon 15:14
X17 Stratford-upon-Avon 15:44
X17 Stratford-upon-Avon 16:14
X17 Stratford-upon-Avon 16:44

⚡ denotes real-time times