bustimes.org

Upper Hopton Hopton Lane Hopton Ave

On Hopton Lane, near Opp Hopton Avenue

Buses point east →

Next departures

261 Cleckheaton 10:42
261 Cleckheaton 11:42
261 Cleckheaton 12:42
261 Cleckheaton 13:42
261 Heckmondwike 14:45
261 Heckmondwike 15:45
261 Heckmondwike 16:45
261 Heckmondwike 17:45
261 Heckmondwike 18:40
261 Heckmondwike 19:40