bustimes.org

Kirkliston, opposite Eilston Loan

On Eilston Road, near Bus Gate

Buses point east →

Next departures

600 Whitburn 18:27
63 Queensferry 18:47
600 Whitburn 19:12
63 Queensferry 19:34
600 Whitburn 20:12
600 Whitburn 21:12
600 Whitburn 22:32

Tuesday

600 Whitburn 05:42
63 Queensferry 06:25
600 Whitburn 06:42