Moston, opposite Lily Lane

On Kenyon Lane

Buses point south ↓