Bus Times

Taunton Station Bridge (N-bound)

On Station Road

Next departures

28 Minehead 12:58
23 Seven Ash 13:20
25 Langley 13:27
28 Minehead 13:28
28 Minehead 13:58
28 Minehead 14:28
28 Minehead 14:58
23 Tithill 15:15
25 Dulverton 15:27
28 Minehead 15:28