bustimes.org

Kenton Lane-Creighton Avenue (W-Bound)

On Kenton Lane, near Opposite Kenton Comprehensive School

Buses point west ←

Monday 24 January

105 Benwell 08:01
S105 Benwell 08:01
135N Fenham 08:06
32 Walkergate 09:02
32 Walkergate 10:07
32 Walkergate 11:07
32 Walkergate 12:07
32 Walkergate 13:07
32 Walkergate 14:07
32 Walkergate 15:07

Later ↓