Bus Times

Alveston Turn (opp)

On Wellesbourne Road, near Kissing Tree Lane, near Alveston Turn

Next departures

X17 Stratford-upon-Avon 11:42⚡
X17 Stratford-upon-Avon 11:56⚡
X17 Stratford-upon-Avon 13:32⚡
X17 Stratford-upon-Avon 11:41⚡
X17 Stratford-upon-Avon 12:11⚡
X17 Stratford-upon-Avon 13:11⚡
X17 Stratford-upon-Avon 13:41⚡
6 Stratford-upon-Avon 14:57
X17 Stratford-upon-Avon 15:07
X17 Stratford-upon-Avon 15:37

⚡ denotes real-time times