Bus Times

Alveston Turn (opp)

On Wellesbourne Road, near Kissing Tree Lane, near Alveston Turn

Next departures

X17 Stratford-upon-Avon 17:33⚡
X17 Stratford-upon-Avon 18:03⚡
X17 Stratford-upon-Avon 18:21⚡
X17 Stratford-upon-Avon 19:16⚡
X17 Stratford-upon-Avon 19:54

Wednesday

X17 Stratford-upon-Avon 07:04
X17 Stratford-upon-Avon 08:01
X17 Stratford-upon-Avon 09:34
X17 Stratford-upon-Avon 10:14
X17 Stratford-upon-Avon 10:34

⚡ denotes real-time times