bustimes.org

Minehead Roman Catholic Church (S-bound)

On Townsend Road

Buses point south ↓

Next departures

Thursday

28 Taunton 06:00
28 Taunton 07:00
15 Bridgwater 07:12
15 Bridgwater 07:12
28 Taunton 08:00
198 Brushford 08:45
28 Taunton 09:00
28 Taunton 10:00
11 Minehead 10:13
28 Taunton 11:00