Bus Times

Minehead Railway Station (W-bound)

Next departures

28 Taunton 17:35
28 Taunton 18:05
28 Taunton 18:35
10 Porlock 18:36

Wednesday

28 Taunton 05:32
28 Taunton 06:07
28 Taunton 06:55
28 Taunton 07:00
28 Taunton 07:30
28 Taunton 08:00