bustimes.org

Whiteleas Benton Road-Heaton Gardens (N-bound)

On Benton Road, near Outside No.55 Benton Road

Buses point north ↑

Next departures

5 South Shields 05:50
50 South Shields 05:52
5 South Shields 06:18
50 South Shields 06:28
5 South Shields 06:48
50 South Shields 06:58
5 South Shields 07:18
X34 Newcastle upon Tyne 07:25
50 South Shields 07:27
50 South Shields 07:49