Bus Times

Wroughton Devizes Road (W-bound)

On Moormead Road

Next departures

49 Devizes 12:18⚡
49 Devizes 13:18
49 Devizes 14:18
49 Devizes 15:18
49 Devizes 16:18
49 Devizes 17:24
49 Devizes 18:28
49 Devizes 19:39

Thursday

49 Devizes 05:52
49 Devizes 07:08

⚡ denotes real-time times