Bangor, outside Ysgol y Faenol

On Penrhos Road, near Ffordd Cynan

Buses point north-east ↗