Parc Menai, before Ffordd-y-Llyn

On Ffordd Gelli Morgan, near Ffordd-y-Llyn

Buses point east →