Gwernymynydd, before Hafod-y-Wern

On A494, near Hafod-y-Wern

Buses point north-east ↗